Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak (Ekip üyesi) Eğitim Tanımı

Eğitimin Amacı:

Sürekli iyileştirme kültürünün en önemli araçlarından biri olan Yalın Üretim ile, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda faydaları herkes tarafından kabul görmüş 6 Sigma Metodolojisinin birleşmesinden oluşan Yalın 6 Sigma, şirketlerin rekabet güçlerini arttırabilmeleri için en verimli yöntemlerden biridir.

Yalın 6 sigma projelerinin sahada bulunan ekiple yapılması çok önemlidir. İyileştirme çözümlerinin sahadan gelmesi, projenin saha ekibi tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Yalın 6 Sigma uygulamalarının ne olduğunu, Yalın 6 Sigma çalışmalarında Sarı Kuşak’ın (Ekip Üyesi) projelerdeki rolünü ve beklentileri aktarmaktır.

Eğitimin Kapsamı:

 • Yalın Üretim Felsefesi
 • Yalın Üretim İlkeleri
 • 7+1 Temel İsraf
 • Yalın Üretimin Araçları
 • Süreç Değişkenliği
 • Standart Sapma ve Ortalama
 • Yalın 6 Sigma Nedir?
 • TÖAİK Metodolojisi
 • Yalın 6 Sigma Roller
 • Yalın 6 Sigma Proje Yönetimi
 • Yalın 6 Sigma Faydaları
 • Örnek Proje Uygulamaları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Süreç Haritası ve SIPOC
 • Beyin Fırtınası
 • Sebep Sonuç İlişkileri Matrisi
 • Sebep Sonuç İlişkileri Diyagramı
 • 5 Neden Analizi
 • Projelerde Sarı Kuşağın (Ekip Üyesi) Rolü
 • Veri Nedir?
 • Veri Toplama Planı
 • Projelerde Veri Toplamının Önemi
 • Atölye Çalışması

 

 

Eğitimin Süresi: 2 gün

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!