6 Sigma

6 Sigma; prosesleri ve ürünleri, sistematik ve bilimsel yaklaşımlar kullanarak müşteri gereksinimlerine göre iyileştirmek ve verimliliği arttırarak sürekli kılmak veriler ve istatistiksel araçları kullanan bir yöntemdir. Temelinde insan, makine, malzeme gibi üretim faktörleri ve çevresel koşullardaki küçük değişimlerin neden olduğu proses ve ürün değişkenliğini sürekli azaltmak vardır.

Yalın 6 Sigma Bilgilendirme

Sürekli iyileştirme kültürünün en önemli araçlarından biri olan Yalın Üretim ile, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda faydaları herkes tarafından kabul görmüş 6 Sigma Metodolojisinin birleşmesinden oluşan Yalın 6 Sigma, şirketlerin rekabet güçlerini arttırabilmeleri için en verimli yöntemlerden biridir.

Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak

Yalın 6 sigma projelerinin sahada bulunan ekiple yapılması çok önemlidir. İyileştirme çözümlerinin sahadan gelmesi, projenin saha ekibi tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Yalın 6 Sigma uygulamalarının ne olduğunu, Yalın 6 Sigma çalışmalarında Sarı Kuşak’ın (Ekip Üyesi) projelerdeki rolünü ve beklentileri aktarmaktır.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak

Yalın 6 sigma projelerinin sahada bulunan ekiple yapılması çok önemlidir. İyileştirme çözümlerinin sahadan gelmesi, projenin saha ekibi tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara kuruluşlarında kalite, verimlilik ve maliyet gibi konularda iyileştirme projelerini yapabilmeleri için teorik ve pratik beceriler kazandırmaktır. Aynı zamanda istatistiksel yöntemlerle süreçlerindeki verileri analiz etmeyi, Minitab programını detaylı bir şekilde öğretmektir.

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak

Yalın 6 sigma projelerinin sahada bulunan ekiple yapılması çok önemlidir. İyileştirme çözümlerinin sahadan gelmesi, projenin saha ekibi tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara kuruluşlarında kalite, verimlilik ve maliyet gibi konularda iyileştirme projelerini yapabilmeleri için teorik ve pratik beceriler kazandırmaktır. Aynı zamanda istatistiksel yöntemlerle süreçlerindeki verileri analiz etmeyi, Minitab programını detaylı bir şekilde öğretmektir.

Deney Tasarımı

Deney tasarımı; bir süreçte girdiler (X) ve çıktılar (Y) arasındaki neden-sonuç ilişkisini incelenmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Her girdinin sürecin çıktısı ile ilişkisi aynı değildir. Bazı girdiler sürecin çıktılarını daha fazla etkilemektedir. Deney tasarımı etkili olan bu girdilerin tespit edilmesi konusunda proaktif bir yaklaşım sağlar. Projelerin iyileştirme sürecinde zaman kazandırıp, deney maliyetlerini azaltır. Bu eğitimde katılımcılar, deney tasarımının ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve sonuçları nasıl analiz edeceklerini öğrenmektedirler.

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!