Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitim Tanımı

Eğitimin Amacı:

Sürekli iyileştirme kültürünün en önemli araçlarından biri olan Yalın Üretim ile, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda faydaları herkes tarafından kabul görmüş 6 Sigma Metodolojisinin birleşmesinden oluşan Yalın 6 Sigma, şirketlerin rekabet güçlerini arttırabilmeleri için en verimli yöntemlerden biridir.
Yalın 6 sigma projelerinin sahada bulunan ekiple yapılması çok önemlidir. İyileştirme çözümlerinin sahadan gelmesi, projenin saha ekibi tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara kuruluşlarında kalite, verimlilik ve maliyet gibi konularda iyileştirme projelerini yapabilmeleri için teorik ve pratik beceriler kazandırmaktır. Aynı zamanda istatistiksel yöntemlerle süreçlerindeki verileri analiz etmeyi, Minitab programını detaylı bir şekilde öğretmektir.

Eğitimin Kapsamı:

 • Tanımlama Fazı
  ✓ Yalın Üretim ve Araçları
  ✓ Yalın 6 Sigma Felsefesi
  ✓ Değer Akış Haritalama (VSM)
  ✓ TÖAİK (DMAIC) Metodolojisi
  ✓ Proje Beyanı
  ✓ Müşterinin Sesi (VOC), İşin Sesi (VOB), Çalışanların Sesi (VOE)
  ✓ Kritik Kalite Karakteristikleri (CTQ),
  ✓ Y Projesi
  ✓ Süreç Haritası – SIPOC
  ✓ Beyin Fırtınası
  ✓ Sebep Sonuç İlişkileri Diyagramı
  ✓ Sebep Sonuç Matrisi
  ✓ Atölye Çalışması – I

 • Ölçme Fazı
  ✓ Veri Toplama Formu
  ✓ Minitab Programına Giriş
  ✓ Temel İstatistik
  ✓ Dağılımlar
  ✓ Grafiksel Analizler
  ✓ Zaman Serileri
  ✓ Trend Tahmin Modelleri
  ✓ Proses Yeterlilik
  ✓ Ölçüm Sistemleri Analizi
  ✓ Atölye Çalışması – II

 • Analiz Fazı
  ✓ Hipotez Testleri
  ✓ Varyansların Karşılaştırılması
  ✓ Ortalamaların Karşılaştırılması
  ✓ Oranların Karşılaştırılması
  ✓ Nitel Verilerin Karşılaştırılması
  ✓ Ki-Kare Testleri
  ✓ ANOVA
  ✓ Ana Etki Grafikleri
  ✓ Tekli Lineer Regresyon
  ✓ Çoklu Lineer Regresyon
  ✓ Regresyon Modeli Belirleme
  ✓ Artıkların Analizi
  ✓ Sonuçların Optimizasyonu
  ✓ Atölye Çalışması – III
 • İyileştirme Fazı
  ✓ Deney Tasarımı (DOE)
  ✓ Tam Faktöryel Deney Tasarımları
  ✓ 2 seviyeli Deney Tasarımları
  ✓ Cevap Yüzeyi Tasarımları
  ✓ Kaizen
  ✓ Çözüm Seçimi
  ✓ Pilot Uygulama
  ✓ Atölye Çalışması – IV
 • Kontrol Fazı
  ✓ Standardizasyon
  ✓ Görsel Yönetim
  ✓ Çekme Sistemi – Kanban
  ✓ Prosedür, Talimat ve Tek Nokta Dersleri
  ✓ 5S İş Yeri Organizasyonu
  ✓ Hata Önleme Sistemleri – Poka Yoke
  ✓ Kontrol Grafikleri – İstatistiksel Proses Kontrol
  ✓ Proje Önce – Sonra Karşılaştırması
  ✓ İzleme ve Yaygınlaştırma
  ✓ Proje Kapanışı

 

 • Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Sınavı

 

Eğitimin Süresi: 20 gün

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!