OPEX Hizmet Stratejisi

Operasyonel Mükemmellik

Bir organizasyonda; problemleri çözmenin, takım çalışmasının ve etkin liderliğin sürekli iyileştirme ile  sonuçlandığı bir yönetim felsefesidir. 

Bu süreç; 

 • Müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı, 
 • Ekip çalışmasına değer vermeyi, 
 • Çalışanları etkin ve güçlü tutmayı, 
 • Faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi içerir. 

 

Operasyonel Mükemmellik, bir dizi operasyon ve faaliyetle ilgili değildir. Sürecin değer katabilmesi, bu felsefenin tüm organizasyona ve ekibe yayılmasına bağlıdır. Zorlu olan kısım bu teoriyi uygulanabilir  adımlara çevirmektir.

 

Operasyonel Mükemmellik ve Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme, bir kuruluşun ürünlerine, hizmetlerine veya süreçlerine iyileştirme yapmak için  devam eden çalışmalardır. İyileştirmeleri sürekli hale getirip, geliştirerek işletmelerin zamanla büyümesine yardımcı olur. Ancak sürekli iyileştirme tek başına yeterli olmayabilir. Sadece gelişmek,  bir firmanın büyümesine yardımcı olmaz. İşte tam da bu zamanda Operasyonel Mükemmellik devreye  girer. Her çalışan müşteri için değerin ne anlama geldiğini anlamalı ve müşteriye akışını net bir şekilde  görebilmelidir. Siparişin alınıp müşteriye teslimatına kadar geçen süreç mümkün olan en iyi şekilde  tanımlanmalı ve tamamlanmalıdır. Bu gerçekleşmeye başladığında operasyonel mükemmellik elde  edilir. Böylece maliyetler düşmeye, üretkenlik artmaya başlar. Gelişmeyi ve sürdürülebilir uzun vadeli  büyümeyi destekleyen bir kültür yaratmayı hedefler. 

Operasyonel mükemmellik, doğru araçların doğru süreçlere uygulanmasını içeren bir yolculuktur. Bu  başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde, çalışanları etkin ve güçlü tutmaya destek olup ideal çalışma kültürü  yaratılır.
Operasyonel Mükemmellik: 10 Temel İlke

 1. Herkese Saygı Gösterin 
 2. Alçakgönüllülükle Liderlik Edin 
 3. Mükemmellik Arayışı 
 4. Bilimsel Düşünceden Yararlanın 
 5. Sürece Odaklanın 
 6. Yerinde Kaliteyi Sağlayın 
 7. Değer Akışını Sürdürün 
 8. Sistematik Düşünün 
 9. Stratejik Hedefe Odaklanın 
 10. Müşteri için Değer Yaratın
Operasyonel Mükemmelliğin Firmalardaki Rolü Nedir?

Operasyonel mükemmellik, firmaların rekabet avantajı elde etmede kullandığı en önemli araçlardan  biridir. Kalite, maliyet ve teslimat sürecinde katma değersiz adımları uzaklaştırarak sürekli iyileştirmeye  odaklanır. Kritik nokta, pes etmemek ve gelişmeye devam etmektir.  

Şirket karlılığını arttırmanın yanı sıra; şirketin imajını ve iyi niyetini, çalışan mutluluğunu ve güvenliğini  de iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Sorunlar tam ortaya çıktığı anda çözmeye odaklanılan bir sistem  geliştirmeyi hedefler. 

Operasyonel Mükemmelliğe ulaşmak için başlıca kullanılan teknikler: 

 • Yalın Üretim 
 • Kaizen 
 • Altı Sigma 

Bu süreçte önemli olan doğru metodolojiyi doğru yerde kullanmaktır. 

OPEX Partneri’nin Operasyonel Mükemmelliğe Bakış Açısı

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, Operasyonel mükemmellik hizmet stratejimizi 6 ana başlıkta toplayıp petek şeklinde kurguladık.  

İlk olarak şirketlerin ihtiyaçlarını belirlemek, iyileştirmeye açık yönlerin tespiti için “Check up”çalışması yapılmaktadır. 

Çalışanların katılımının ön planda olduğu bu süreçte, ekibi güçlendirmeye yönelik “Eğitimler”planlanmaktadır. 

Alınan eğitimlerin ardından, ekip liderlerine atanan projeler ile “Proje koçluğu” dönemi başlar. Şirket içinde kısa veya uzun süreli, kalite ve  verimlilik odaklı projeler alınan eğitimlerin saha uygulaması şeklinde ilerlemektedir. 

✓ Projelerin ilerleme aşamasında, süreçte kayıplara yol açan sebeplere odaklanılarak  “İyileştirme aksiyonlarına” geçiş yapılmaktadır. 

Tamamlanan iyileştirme aksiyonlarının ardından önceki süreç ve sonraki süreç arasındaki “Sonuçların kontrolü” ile karşılaştırma yapılıp kazanç netleştirilmektedir. 

Yapılan iyileştirmelerin kalıcı olması, problemlerin tekrar yaşanmaması ve operasyonel  mükemmellik çalışmalarının şirket kültürü haline gelip sürekli devam etmesi  “Sürdürülebilirlik” çalışmalarıyla sağlanmaktadır.