Minitab ile İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Günümüzde istatistiksel veri analizi firmaların iyileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahiptir. Çalışanların veri analizlerini hızlı ve kolayca yapabilmeleri, çeşitli programların desteği ile gerçekleşebilir. Bu programların içinde en yaygın kullanılanı Minitab programıdır.
Bu eğitimde katılımcılar, minitab programını kullanmayı, istatistiksel veri analizi tekniklerini, grafik çizimlerini ve veri analizi sonrası çıkan sonuçların yorumlanmasını öğrenmektedirler.

Eğitimin Kapsamı:

 • Minitab programına giriş
 • Temel İstatistik
 • Dağılımlar
  ✓ Binominal Dağılım
  ✓ Poisson Dağılımı
  ✓ Normal Dağılım
 • Minitab Grafikleri
  ✓ Graphical Summary
  ✓ Histogram
  ✓ Boxplot
  ✓ Scatterplot
  ✓ Time Series
  ✓ Bar Chart – Pie Chart
  ✓ Pareto Analizi
 • Proses Yeterlilik

 

 

Eğitimin Süresi: 2 gün

Eğitimin Kapsamı:

 • Minitab programına giriş
 • Temel İstatistik
 • Dağılımlar
  ✓ Binominal Dağlım
  ✓ Poisson Dağılımı
  ✓ Normal Dağılım
 • Minitab Grafikleri
  ✓ Graphical Summary
  ✓ Histogram
  ✓ Boxplot
  ✓ Scatterplot
  ✓ Time Series
  ✓ Bar Chart – Pie Chart
  ✓ Pareto Analizi
 • Proses Yeterlilik
 • Hipotez Testleri
  ✓ Varyansların karşılaştırılması
  ✓ Ortalamaların karşılaştırılması
  ✓ Ki – Kare Testi
 • Regresyon
  ✓ Basit Doğrusal Regresyon
  ✓ Çoklu Regresyon
  ✓ Model yorumlanması
  ✓ Artıkların analizi
 • Sonuçların optimizasyonu

 

 

Eğitimin Süresi: 4 gün

Eğitimin Kapsamı:

 • Minitab programına giriş
 • Temel İstatistik
 • Dağılımlar
  ✓ Binominal Dağlım
  ✓ Poisson Dağılımı
  ✓ Normal Dağılım
 • Minitab Grafikleri
  ✓ Graphical Summary
  ✓ Histogram
  ✓ Boxplot
  ✓ Scatterplot
  ✓ Time Series
  ✓ Bar Chart – Pie Chart
  ✓ Pareto Analizi
 • Proses Yeterlilik
 • Hipotez Testleri
  ✓ Varyansların karşılaştırılması
  ✓ Ortalamaların karşılaştırılması
  ✓ Ki – Kare Testi
 • Regresyon
  ✓ Basit Doğrusal Regresyon
  ✓ Çoklu Regresyon
  ✓ Artıkların analizi
 • Sonuçların optimizasyonu
 • Ölçüm Sistemleri Analizi
 • İstatistiksel Proses Kontrol

 

 

Eğitimin Süresi: 6 gün

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!