Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitim Tanımı

Eğitimin Amacı:

Problemler iş hayatında zamanımızı en çok alan unsurlardır. Problemleri anlamak ve verilerle tanımlamak, boyutunu belirlemek, kök nedenlerini analiz etmek ve çözüm aksiyonlarını planlamak, aksiyonları gerçekleştirmek ve problemi tekrar yaşamamak için belli yaklaşımların ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bu eğitimin amacı; katılımcılara her firmada ve her süreçte uygulanabilecek Temel Problem Çözme Tekniklerini öğretmeyi ve ekipler halinde iyileştirme yapabilmeyi öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı:

 • Problemin Tanımını ve Boyutunu Belirlemek
 • Problem Çözme Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri
  ✓ Süreç İyileştirme
  ✓ PUKÖ Döngüsü
  ✓ Başlangıç Problem Tanımı
  ✓ Proses Haritası/Akış Şeması/SIPOC
  ✓ Pareto Analizi
  ✓ Histogram
  ✓ Odak Problem Tanımı
  ✓ Beyin Fırtınası / 6 Şapka Düşünme Tekniği
  ✓ Ana Kategorileri Belirleme
  ✓ Neden – Sonuç İlişkileri Diyagramı (Balık Kılçığı Tekniği)
  ✓ Kontrol Grafikleri

 

 

Eğitimin Süresi: 1 gün

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!