İstatistiksel Veri Analizi

Veri analizi, işlenmemiş verinin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanarak anlamlı ve yararlı bilgiler haline getirilmesi işlemidir. İşletmelerin büyüme, küçülme, pazarlama stratejileri belirleme gibi kritik kararlarının alınmasında veri analizlerinden yararlanılmaktadır. Veri analizi, doğru verilerle ve yöntemlerle yapıldığında, firmaların stratejik ve kritik kararlarında yapılabilecek birçok hatanın önüne geçilmesini sağlayabilmektedir.

İstatistiksel Veri Analizi - Modul I

Günümüzde istatistiksel veri analizi firmaların iyileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahiptir. Çalışanların veri analizlerini hızlı ve kolayca yapabilmeleri, çeşitli programların desteği ile gerçekleşebilir. Bu programların içinde en yaygın kullanılanı Minitab programıdır. Bu eğitimde katılımcılar, minitab programını kullanmayı, istatistiksel veri analizi tekniklerini, grafik çizimlerini ve veri analizi sonrası çıkan sonuçların yorumlanmasını öğrenmektedirler.

İstatistiksel Veri Analizi - Modul II

Günümüzde istatistiksel veri analizi firmaların iyileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahiptir. Çalışanların veri analizlerini hızlı ve kolayca yapabilmeleri, çeşitli programların desteği ile gerçekleşebilir. Bu programların içinde en yaygın kullanılanı Minitab programıdır. Bu eğitimde katılımcılar, minitab programını kullanmayı, istatistiksel veri analizi tekniklerini, grafik çizimlerini ve veri analizi sonrası çıkan sonuçların yorumlanmasını öğrenmektedirler.

İstatistiksel Veri Analizi - Modul III

Günümüzde istatistiksel veri analizi firmaların iyileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahiptir. Çalışanların veri analizlerini hızlı ve kolayca yapabilmeleri, çeşitli programların desteği ile gerçekleşebilir. Bu programların içinde en yaygın kullanılanı Minitab programıdır. Bu eğitimde katılımcılar, minitab programını kullanmayı, istatistiksel veri analizi tekniklerini, grafik çizimlerini ve veri analizi sonrası çıkan sonuçların yorumlanmasını öğrenmektedirler.

Operasyonel Mükemmellik için

Opex Partneri ile Tanışın!

Hemen Teklif Alın!